GIỒNG ÔNG TỐ HAI QUẢN ĐANG TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ

GIỒNG ÔNG TỐ HAI QUẢN ĐANG TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ

CÁC VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN

 

VỊ TRÍ MỨC LƯƠNG
Thợ mộc 10.000.000 VNĐ
Tài xế 8.000.000 VNĐ

 

Youtube
Tiktok
Zalo
Hotline